Sea-Dweller

CARA ROLEX MENAKLUKAN KEDALAMAN

ROLEX SEA-DWELLER

Model-model penyelam yang teramat tahan dirancang oleh Rolex untuk menaklukkan kedalaman: tahan air hingga kedalaman 4.000 kaki (1.220 meter) untuk Rolex Sea-Dweller dan 12.800 kaki (3.900 meter) untuk Rolex Deepsea, jam-jam tangan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi selama beberapa dekade dengan para penyelam profesional.